UDENDØRSBANER

Kolding Tennis Klub store udendørsanlæg kan præstere ikke mindre end 10 tennisbaner med grus-belægning. Heraf er én bane forsænket i terræn med tilskuerpladser langs banens langsider. Herudover er der 2 minibaner til tennis for de yngste spillere. På anlægget forefindes også en slå mur hvor medlemmerne kan pudse slagene af med en ”makker” hvor bolden altid kommer tilbage.

Alle udendørs baner er aflåst, men som medlem af klubben kan du hente en nøgle i cafeteriet. Derudover har anlægget også en beachvolley bane og en petanque bane som står til fri rådighed for klubbens medlemmer. Udendørssæsonen varer fra 1. maj til medio oktober.

INDENDØRS

Kolding Tennis Klub har et af de største og nymoderne indendørs tennisanlæg i Danmark. KTK kan tilbyde indendørs tennis på ikke mindre end 4 tennis baner med kunststofbelægning. Tennishallen er opbygget med et svagt buet loft. Højden i tennishallen er 7,5 m. over baglinjen og 9,0m. over midten af banen. Centralt i hallen er en udsigts- og opholdsbalkon med adgang til cafeterieområdet i mellembygningen. Indendørssæsonen er fra medio september til ultimo april.

 

BADMINTON

Kolding Badminton Klub råder over en topmoderne badmintonhal med 6 baner. Banerne er af høj kvalitet, hvor lys- og klimaforholdene er ideelle. Banelyset styres ved hjælp af booking-systemet. Dvs. når man har booket en bane tænder lyset når man skal bruge den

 

 

Område oversigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Kolding Ketcher Center - Bramdrupskovvej 30 - 6000 Kolding - Mail: kkc@outlook.dk

 

    Forside   //   Anlæg   //   Cafeteria   //   Find os   //   Kontakt

Anlæg

 

Anlægget består af to parallelle haller, en tennishal og en badmintonhal, der bindes sammen af en mellembygning i to etager. 


Mellembygningen rummer i stueetagen et foyér- og ankomstareal med åben forbindelse til cafeteriet på 1. sal. Cafeteriaet er udformet sådan, så der både findes et ´selvstændigt´ område og et fællesområde for medlemmerne i Kolding Tennis Klub og Kolding Badminton Klub. Udover cafeteriet rummer 1. salen køkken, kontor og klublokale. I stuen ligger desuden et motionsrum hvilket kun er forbeholdt medlemmer af klubberne.